આત્મવિશ્વાસ એ સફળતાની શરૂઆત છે

ક્યારેક હું શું કરવા ઇચ્છું છું એ, જાણવાનો મારી પાસે એક જ વિકલ્પ હોય છેઃ આગળ વધો અને કશુંક કરવાનો.

પછી, એકવાર શરૂઆત થઇ જાય, એટલે મારી લાગણીઓ સ્પષ્ટ થતી જાય.

જો કે એક વાત તો નિત્ય સ્પષ્ટ જ રહી છે કે જ્યારે જ્યારે,

અને જે જે કાર્ય મેં થોડાક અવિશ્વાસ અને ભય સાથે હાથ ધર્યા છે એ

બધાંનાં પરિણામમાં પણ અધૂરપ રહી છે.

 

હ્યુ પ્રેથર નામના એક લેખકે પોતાના એક પુસ્ત ‘માય સ્ટ્રગલ ટુ બિકમ એ પરરત્ન’માં પોતાના અનુભવો વિશેની ટૂંકી નોંધ પોતાને સંબોધીને લખી છે ‘નોટ્સ ટુ માયસેલ્ફ’. સારી શરૂઆત એ કાર્ય અડધું પૂરું થયાની નિશાની છે, એવી એક ઉક્તિ છે. નવું કાર્ય હાથમાં લેતી વખતે તમારો આત્મવિશ્વાસ છલોછલ હોય એટલું પૂરતું નથી પણ તમને તમારી શક્તિઓમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા પણ હોવી જોઇએ. આ કાર્ય બરાબર પાર નહીં પડે તો? એવા ભય સાથે ઉપાડેલું કાર્ય ઘણીવાર ખોટા ભયને લીધે જ બગડી જતું હોય છે. બધુ બરાબર પાર પડશે એવી માનસિકતા કેળવવાથી ઘણી સમસ્યાઓને ઉગતી જ ડામી દેવામાં સફળતા મળે છે.

સકારાત્મક અભિગમની મહત્તા અનેક ચિંતકોએ સ્વીકારી છે. અને જ્યારે કાર્ય હાથમાં લીધું જ છે પછી પાછીપાની શા માટે કરવી. પાણીમાં પડનારને તરતા આવડી જાય અને બહાર ઊભા ઊભા હું ડૂબી જઇશ તો એવું વિચાર્યા કરનાર કશું જ ઉકાળી શકતો નથી. આગળ વધો, વિશ્વાસ સાથે, જોમ સાથે થનગનાટ સાથે પછી માર્ગમાં આવનારી વિરાટ મુશ્કેલીઓ પણ તુચ્છ અને સામાન્ય લાગવા માંડશે.

 

07/01/1998, બુધવારના રોજ મુંબઇ સમાચારમાં પ્રસિદ્ધ રણકાર, જેના લેખક સંજય વિ. શાહ છે. તેઓ આ કટાર કલ્પના જોશીના ઉપનામે લખતા હતા.

This entry was posted in:
Tags: , , , , , , , , , , .
Bookmark the permalink.

2 Responses to આત્મવિશ્વાસ એ સફળતાની શરૂઆત છે

very very very very best

thank you very much…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Right Column Widgets

Welcome to the Right Column for the Evening Shade theme. You can put a variety of widgets in this location and to manage where they are published in your site, you can download the Widget logic plugin.