સ્વ સાથે મુલાકાતો અને ઓળખાણ રાખવી

જે માણસ પોતાની જાતનો અનાદર કરવા લાગ્યો છે,

તેના માટે વિનાશનાં દ્વાર ખૂલી ગયાં છે;

અને પ્રજાને પણ આ વાત લાગુ પડે છે.

પોતાની જાતની અવગણના ન કરવી એ આપણી પહેલી ફરજ છે.

આગળ વધવા માટે પહેલાં તો આપણને આપણામાં શ્રદ્ધા હોવી જોઇએ, અને ત્યાર પછી ઇશ્વરમાં.

– સ્વામી વિવેકાનંદ

 

નવથી પાંચની નોકરી કરવામાં રચ્યાપચ્યા રહેતા માણસથી માંડીને લાખો કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિમાં આળોટતા માણસ સુધીના બહુમતી લોકો પોતાના જીવનનું સાચું મૂલ્ય સમજી શકતા નથી. પોતાની જાતનો આદર કરવો એટલે મિથ્યાભિમાનમાં રાચવું એ નહીં પણ પોતાનામાં છૂપાયેલી ખરી શક્તિઓને જાણવી. ભારત અને જાપાન બંને રાષ્ટ્ર લગભગ એક જ સમયગાળામાં આઝાદ થયાં પણ બંનેની આજની પરિસ્થિતિમાં અસામાન્ય એવો તફાવત છે. આપણા દેશમાં હવે કશું જ સુધરી શકે નહીં કે આખો દેશ ખાડે ગયો છે કે આખી ઓફિસ, આખું ઘર ખાડે ગયાં છે એવું બોલનાર વ્યક્તિ એટલો પણ વિચાર નથી કરતો કે એ પોતે પણ એ જ દેશનો, ઓફિસનો કે ઘરનો એક ભાગ છે અને બગડેલી પરિસ્થિતિમાં ઇશ્વરનું શરણું શોધવા મથવા કરતાં આપણે પોતે જ માર્ગ નથી શોધતા.

પોતાની જાતનો આદર કરવો, પોતાના સ્વને પ્રેમ કરવો એ ઉત્કર્ષ તરફ આગળ વધવાની પહેલી શરત છે. હું આ કામ કરી શકીશ કે નહીં એવી અસમંજસ સેવવા કરતાં હું આ કામ કરીને જ જંપીશ તેવી શ્રદ્ધા રાખવાથી અઘરામાં અઘરું કામ પાર પાડી શકાય. અને જે પાછળ ગયું તેનો અફસોસા શાનો ભૂલ્યા ત્યાંથી ફરી ગણવું અને જાગ્યા ત્યાંથી સવાર એટલું સમજવા માંડીએ એટલે પરિસ્થિતિ આપમેળે સકારાત્મક થતી જશે.

08/01/1998, ગુરુવારના રોજ મુંબઇ સમાચારમાં પ્રસિદ્ધ રણકાર, જેના લેખક સંજય વિ. શાહ છે. તેઓ આ કટાર કલ્પના જોશીના ઉપનામે લખતા હતા.

This entry was posted in:
Tags: , , , , , , , , , , .
Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Right Column Widgets

Welcome to the Right Column for the Evening Shade theme. You can put a variety of widgets in this location and to manage where they are published in your site, you can download the Widget logic plugin.