Menu
Menu

Month: August 2015

દુઃખની અવગણના એટલે સુખનો સત્કાર

બોક્સ ખોખું જિંદગીને સળીઓ જેટલાં દુ:ખ   સત્તર શબ્દોમાં આખા જીવનનો મર્મ કે જીવનનું વરવું સત્ય સમજાવતું આ હાઇકુ વાંચ્યા

સ્વ સાથે મુલાકાતો અને ઓળખાણ રાખવી

જે માણસ પોતાની જાતનો અનાદર કરવા લાગ્યો છે, તેના માટે વિનાશનાં દ્વાર ખૂલી ગયાં છે; અને પ્રજાને પણ આ વાત

જેટલું કામ થાય તેટલી જ જવાબદારી લેવી

“આપણે અનેક કામ એકીસાથે ઉપાડીએ એનો ચોખ્ખો અર્થ એ થયો કે આપણને એમાંથી એકપણ કાર્ય બરાબર કરવું નથી. એકના બહાનાથી