Menu
Menu

Tag: પ્રેમ

વિચાર્યું ખરું કે શું વિચારવું?

નાક અને મગજમાં એક અદભુત સામ્યતા છે. બેઉ મૉસ્ટ ઇમ્પૉર્ટન્ટ હોવા છતાં લીસ્ટ મેનેજેબલ છે, રાધર જેને સૌથી ઓછાં મેનેજ

પ્રેમ અવિરત ધારા છે તેને અનુભવો

પ્રેમનો પાયો વિશ્વાસ છે, નહીં કે વિશ્વાસનો પાયો પ્રેમ. ઉગું ઉગું થતો યુવાન કે યુવતી કોલેજમાં જાય અને પછી થોડા